?!DOCTYPE HTML PUBLIC "-//W3C//DTD HTML 4.01 Transitional//EN"> 射阳招商?/title> <meta name="keywords" content="射阳招商?射阳投资,射阳县招商投资促进中?射阳招商" /> <meta name="description" content="射阳县招商投资促进中心主? /> <link href="/xmb/template/default/css/index.css" rel="stylesheet" type="text/css"> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-transform" /> <meta http-equiv="Cache-Control" content="no-siteapp" /> </head> <body> <div style="position:fixed;left:-9000px;top:-9000px;"></div> <!-------------开?------------------------------> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center> <tr> <td height=250><img src=/xmb/template/default/images/logo.png border=0 width=1000 height=250></td></tr> <tr> <td height=40 background=/xmb/template/default/images/menubg.jpg border=0><table border="0" width="1000" cellspacing="0" cellpadding="0"> <tr> <td width="1000" align=center><TABLE border=0 cellSpacing=0 cellPadding=0 width="1000" align=center> <TBODY> <TR> <TD align=center><a href="/xmb/" class=menu>网站首页</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/sygk/" class=menu>射阳概况</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/zsdt/" class=menu>招商动?/a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/tzys/" class=menu>投资要素</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/cyyj/" class=menu>企业信息</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/tsyq/" class=menu>特色园区</a></TD> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/zssm/" class=menu>招商项目</a> <TD width=4><img src=/xmb/template/default/images/menubglist.jpg border=0></TD> <TD align=center><a href="/xmb/tzzc/" class=menu>投资政策</a></TD></TR></TBODY></TABLE></td> </tr> </table></td></tr></table> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center bgcolor=ffffff> <tr><td bgcolor=ffffff height=15 align=center></td></tr></table> <!-------------中间-------------------------------> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center bgcolor=ffffff> <tr> <td bgcolor=ffffff width=20 align=center></td> <td width=960 valign=top height=600><br><table id="tblInfo" cellspacing="1" cellpadding="1" width="90%" align="center" border="0" runat="server"> <tr> <td><table border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align="left"> <tr> <td height="32" width="20" align="right"><img src="/xmb/template/default/images/dot_cur.gif" width="5" height="17" /></td> <td align="left"><table cellSpacing="0" cellPadding="0" border="0"><TR><TD align="center" width="15"></TD><TD align="left"><FONT color="#000000" class=currentpostionfont><b>您现在的位置?/b></FONT><A href='/xmb/'><FONT color="#000000" class=currentpostionfont>首页</FONT></A><FONT color="#FF7E00"> >> <a href='/xmb/cyyj'><FONT color="#FF7E00" class=currentpostionfont>企业信息</font></a></FONT></TD></TR></table></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td id="tdTitle" align="center" runat="server" style="padding-top:5px;"><font color="" style="font-size:25px;LINE-HEIGHT: 150%"><b> 中澳航空 </b></font> <br /> <br /> <hr size="1" color="#C0C0C0"> <font color="#888888" class=webfont >【信息时间: 2017/12/22   阅读次数? <script src="http://ww.sheyang.gov.cn/FrontGlobalAction/Upclicktimes.aspx?InfoID=29e263d8-6115-43c4-9dda-4e086b3e9b37&SiteGuid=8fa0110f-fc38-465b-86ed-6b76e2b9359b"></script> ?a href="javascript:void(0)" onClick="window.print();"><font color="#000000" class=webfont>【我要打印?/font></a><a href="javascript:window.close()"><font color="#000000" class=webfont>【关闭?/font></a></font><font color="#000000"> </font></td> </tr> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td height="10" valign="top" class="infodetail" id="TDContent"><!--EpointContent--> <p style="PADDING-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 26.25pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 11.3pt 0pt 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" class="p"><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt">12?/span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">位于射阳经济开发区航空装备产业园区的中澳航空科技股份有限公司?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">已进?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">试生产阶段,生产的发动机产品包括佳宝系列发动机以?/font>MWFLY系列发动机,共计10款,每款发动机由2000多个零部件组成。发动机的每一个零部件生产出来后必须进入到检测车间进行检测,只有检测合格的零部件才能进入到装配车间进行装配。一架飞机的组装工作要经过几百道大小不一的工序才能完成,所以公司狠抓质检,确保每一环节都符合或高于国家标准,保证交付的每一架飞机都是合格产品?/span><span style="FONT-FAMILY: Calibri; FONT-SIZE: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><?xml:namespace prefix = o /><o:p></o:p></span></p> <p style="PADDING-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 26.25pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 11.3pt 0pt 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" class="p"><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">飞机引擎是飞机核心部件之一,对飞机引擎制造技术的掌控事关企业利润和发展,为了使企业走在行业前?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">,中澳航空与澳大利亚、意大利?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">国外科研机构达成合作协议,共同建立技术研发中心,</font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">研发生产团队也是由国内外各领域的专家组成。目?/font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">中澳航空</font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">的自产化率达?/font>70%,只有一些曲轴和螺丝是外委加工,预计?020年,年产值能达到2?亿元?/span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><o:p></o:p></span></p> <p style="PADDING-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 26.25pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 11.3pt 0pt 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" class="p"><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">据了解,中澳航空公司是集飞机整机生产、航空发动机生产、通航运营、航空培训为一体的全产业链航空企业,是全国第二家取得飞机整机生产许可证的民营企业,也是国内唯一一家既制造飞机又制造发动机的民营航空企业。该公司在射阳总投?/font>2亿元新建航空产业基地,预?018年初正式投入生产?/span><span style="FONT-FAMILY: Calibri; FONT-SIZE: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p> <p style="PADDING-BOTTOM: 0pt; LINE-HEIGHT: 26.25pt; TEXT-INDENT: 21pt; MARGIN: 11.3pt 0pt 0pt; PADDING-LEFT: 0pt; PADDING-RIGHT: 0pt; PADDING-TOP: 0pt; mso-pagination: widow-orphan" class="p"><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">中澳航空</font></span><span style="TEXT-TRANSFORM: none; FONT-STYLE: normal; FONT-FAMILY: 宋体; LETTER-SPACING: 0pt; COLOR: rgb(64,64,64); FONT-SIZE: 12pt; FONT-WEIGHT: normal; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt"><font face="宋体">未来的目标是成为民族航空事业的领跑者,争做国内航空产业的龙头企业,是射阳定增的</font>‘新三板’企业,目前已经达到主板上市的基本条件,力争?020年成为中国民营航空届第一家主板上市企业?/span><span style="FONT-FAMILY: Calibri; FONT-SIZE: 12pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 0.0000pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p></o:p></span></p> <p class="MsoNormal"><span style="FONT-FAMILY: Calibri; FONT-SIZE: 10.5pt; mso-spacerun: 'yes'; mso-font-kerning: 1.0000pt; mso-fareast-font-family: 宋体; mso-bidi-font-family: 'Times New Roman'"><o:p> </o:p></span></p> <!--EpointContent--></td> </tr> <tr> <td align="right"> <br> </td> </tr> <tr id="trAttach" runat="server"> <td><table id="filedown" cellspacing="1" cellpadding="1" width="100%" border="0" runat="server"> <tr> <td valign="top"></td> </tr> </table></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> <tr> <td height="10"></td> </tr> <tr> <td></td> </tr> </table></td> <td bgcolor=ffffff width=20 align=center></td></tr></table> <!-------------结尾-------------------------------> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center bgcolor=ffffff> <tr><td bgcolor=ffffff height=5 align=center></td></tr></table> <table width="1000" border="0" cellspacing="0" cellpadding="0" align=center> <tr><td height=3 align=center colspan="2"></td></tr> <tr> <td height=150 align=center>射阳县招商投资促进中?主办<br>招商热线?515-82356518 82356578 传真?515-82357028<br>地址:射阳县幸福大道东首(政府大楼) 邮编?24300 Email:syxzsbgs@163.com<a href=http://admin.sheyang.gov.cn target=_blank>网站管理</a> <a target=_blank>苏ICP?5003196?/a></td></tr></table> <a href="http://www.rdmdmx.com/"></a> <script> (function(){ var bp = document.createElement('script'); var curProtocol = window.location.protocol.split(':')[0]; if (curProtocol === 'https') { bp.src = 'https://zz.bdstatic.com/linksubmit/push.js'; } else { bp.src = 'http://push.zhanzhang.baidu.com/push.js'; } var s = document.getElementsByTagName("script")[0]; s.parentNode.insertBefore(bp, s); })(); </script> </body></HTML>